Programma voor resultaatgarantie

Je kan in aanmerking komen voor deze garantie wanneer je de onderstaande stappen heeft gevolgd. Als al deze stappen zijn doorlopen, maakt je deel uit van het resultatenprogramma. Voor onze hoofdhuidtherapie gelden andere voorwaarden, die verderop op de pagina worden beschreven.

1. Hoe werkt het resultatenprogramma?

1. Maak een account aan op onze website.
2. Je komt alleen in aanmerking als je start met een volledig behandelpakket om deel uit te maken van het resultatenprogramma.
- Bestel de Hair Growth behandeling
- Bestel de Beard Growth behandeling
- Bestel de Anti-Grey behandeling

Over de gehele periode van het programma heb je meerdere behandelpakketten nodig. Kijk in de tabel onderaan voor het aantal producten per behandeling. 

Ga naar het productoverzicht

2. Vragenlijst

Je vul de vragenlijst in voor de nulmeting aan het begin van de jouw behandeling, die je samen met de vóór-foto's tijdig zal opsturen. Zorg ervoor dat de foto's van beide zijaanzichten, vooraanzicht en achteraanzicht worden genomen. De foto's moeten van hoge kwaliteit zijn, zodat ze goed beoordeeld kunnen worden.

Je ontvangteen e-mail met jouw persoonlijke verwachtingen. Wacht tot dan met het gebruik van de producten.

Anti-Grey: Vul de vragenlijst inHaargroei: Vul de vragenlijst in Baardgroei: Vul de vragenlijst in

3. Het programma voltooien

4. Je hebt gedurende ten minste 180 dagen een volledig behandelingspakket gebruikt.

5. Uit tussentijdse metingen bleek dat de behandeling correct werd toegepast, denk aan gebruiksfrequentie.

6. De tussenmetingen, T=90 en T=180, zijn volledig en op tijd ingevuld en opgestuurd. Zorg ervoor dat je bijhoudt wanneer je de vragenlijst zelf invult.

7. De producten die tijdens de gehele behandeling zijn gebruikt, zijn gekocht via Neofollics.com

8. Uit de bestelgeschiedenis van jouw blijkt dat je de producten gedurende 180 dagen volgens voorschrift heeft kunnen gebruiken.

Indien de behandeling niet is zoals verwacht zoals gecommuniceerd op de T=0 door Neofollics, zullen wij terugbetalen, naar rato van succes, tot het volledige bedrag. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding voor administratieve kosten in rekening te brengen.

Hoeveelheid producten voor elk resultaatprogramma 

Welke producten je gaat gebruiken hangt af van jouw persoonlijke situatie en welke behandeling je gaat volgen. Voorbeeld: Heb je last van dunner wordend haar? Gebruik dan de behandeling voor dunner wordend haar (shampoo en Tablets). Tijdens de T=90 evaluatie geven wij advies of je de behandeling moet versterken met meer producten.

Resultaatgarantie Programma Hoofdhuidtherapielijn

Voor de hoofdhuidbehandeling gelden verschillende voorwaarden: dit heeft te maken met de duur van de behandeling en de periode waarin de resultaten al zichtbaar zijn. Hieronder staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om deel uit te maken van het resultatenprogramma van de hoofdhuidbehandeling.

1. Bij jouw eerste bestelling zal je een account aanmaken op onze website, je wordt dan officieel lid van de Neofollics gemeenschap.

2. Pas als je een volledig behandelpakket gaat gebruiken komt je in aanmerking om deel uit te maken van het resultatenprogramma. In het geval van de Scalp Therapy geldt dit dus voor de Shampoo en het Masker.

3. Je vult bij aanvang van de behandeling jouw de vragenlijst voor de nulmeting in, die je samen met de before-foto's tijdig opstuurt. Zorg ervoor dat de foto's van beide zijaanzichten, vooraanzicht en achteraanzicht worden genomen. De foto's moeten van hoge kwaliteit zijn, zodat ze goed beoordeeld kunnen worden.

Vul de vragenlijst in

4. Je hebt de volledige hoofdhuidbehandeling gedurende 60 dagen gebruikt.

5. De producten gebruikt tijdens de volledige behandeling werden gekocht via Neofollics.com

6. Jouw bestelgeschiedenis toonde aan dat je de producten gedurende minimaal 60 dagen hebt gebruikt zoals voorgeschreven. Als blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en er geen positieve resultaten* zijn behaald, zullen wij het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na verwerking terugbetalen.

*Positieve resultaten kunnen per behandeling verschillen.